Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA Oktet wokalny OCTAVA

Cracow Royal Singers

Cracow Royal Singers 

To formacja wokalna nawiązująca bezpośrednio do tradycji muzycznych zespołu wawelskich Rorantystów. Męskiego zespołu wokalnego ufundowanego przez króla Zygmunta I Starego w 1540 r., który z powodzeniem funkcjonował przez blisko 300 lat! Za cel Cracow Royal Singers obrał sobie promocję najwspanialszych dzieł polskich, topowych, renesansowych i barokowych twórców, będących wspaniałym zabytkiem polskiej historii muzyki, starając się ukazać szerokiej publiczności ich piękno i wysoką artystyczną wartość.

Elementem nadrzędnym w działaniach zespołu jest podjęcie próby możliwie najwierniejszej rekonstrukcji, charakterystycznego brzmienia jednego z pierwszych zawodowych zespołów muzycznych w Europie - zespołu Rorantystów. Stąd powierzenie najwyższej linii melodycznej głosom kontratenorowym.

Programy artystyczne Cracow Royal Singers są poparte wnikliwymi badaniami muzykologicznymi dokonanymi w jednym z najcenniejszych archiwów muzykologicznych znajdujących się w Europie - Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu.